DỊCH VỤ: Phân tích môi trường

Chứng chỉ công nhận chất lượng phòng thí nghiệm đạt chuẩn VILAS 396 – phù hợp ISO/IEC 17025:2017

Căn cứ Quyết định số 2718/QĐ-BTNMT ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ tài nguyên và môi trường về việc chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện dịch vụ quan trắc môi trường.

CÁC DỊCH VỤ về PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG mà TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CUNG CẤP gồm:

I. NƯỚC (CÁC THÔNG SỐ PHÂN TÍCH TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM)

  1. Nước mặt:

2. Nước dưới đất (nước ngầm)

3. Nước thải

4. Nước biển

II. KHÔNG KHÍ (CÁC THÔNG SỐ PHÂN TÍCH TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM)

2.1. KHÔNG KHÍ XUNG QUANH

2.2. KHÍ THẢI

III. CHẤT THẢI RẮN (CÁC THÔNG SỐ PHÂN TÍCH TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM)

3.1. ĐẤT

3.2. BÙN

3.3. TRẦM TÍCH

3.4. CHẤT THẢI

Ngoài ra còn một số dịch vụ PHÂN TÍCH MẪU MÔI TRƯỜNG khác như:

  1. Tiếp nhận, quản lý và phân tích mẫu tại phòng thí nghiệm (Phòng thí nghiệm đạt chuẩn VILAS 396).
  2. Nghiên cứu, đào tạo, hướng dẫn kỹ thuật phân tích các thông số môi trường cho các đơn vị có nhu cầu.
  3. Tham gia cùng Cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đoàn giám sát thanh kiểm tra về môi trường.

Chúng tôi còn có hợp đồng nguyên tắc với các đơn vị đầu ngành như: Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam; trong công tác phối hợp lấy mẫu và phân tích mẫu với một số thông số đặc biệt như: Phóng xạ, Dioxin,…

(Để biết thêm chi tiết xin liên hệ phòng Hành chính – Tổng hợp : SĐT 02033 833302 )