Liên hệ với chúng tôi

TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: Tổ 8 – Khu 3 – phường Hồng Hà – thành phố Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700 485 990

Số điện thoại: 02033 833302

  • Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp : Bùi Văn Trung SĐT: 0888 586 368

  • Vị trí trên bản đồ Google Map